Svátek dětí

„Svůj“ den měly děti 1.června při oslavě MDD ve školce. Dopoledne plné soutěží a her, každý si vyzkoušel své schopnosti a poznal i své hranice. Všechny děti ale den prožívaly s úsměvem, a to byl náš cíl. Bohužel nám nepřijelo nasmlouvané sférické kino, ale to už se tak někdy stává, že plány zkříží neplánovaná situace. Přesto jsme si 1.červen naplno užili.