Slavnostní loučení předškoláků

Čas rychle plyne a z našich bývalých dvouleťáčků se staly krásné slečny a hezcí chlapci, kteří jsou připraveni na další životně důležitý krok, a to na vstup do základní školy. Všechny děti se se školkou rozloučily nejprve důstojně a na besídce předvedly rodičům, co všechno umí, shlédli jsme prezentaci, jak šel čas ve školce v době jejich docházky. Školka předala dárečky a popřála šťastnou cestu za poznáním do školy, děti s rodiči zaměstnancům předaly krásné dárky - moc děkujeme :-). Následovalo několik překvapení pro děti: 1. autobusem do loutkového divadla v Úpici na krásnou pohádku a prohlídka zákulisí divadla, 2. jízda na koňském povozu do Havlovic na zmrzlinu a zpět do Suchovršic, 3. soutěže s rodiči na hřišti u MŠ a opékání vuřtů, 4. tvoření - zdobení vlastního polštářku fixami na textil, stezka odvahy a řešení tajenky, 5. hygiena a nocování ve školce. Všechny děti moc chválíme za statečnost a nadšení. A ještě jednou naše přání: mějte v základních školách spoustu kamarádů, hodnou paní učitelku, hodně se naučte, pomáhejte jeden druhému a moc nás potěší, když se za námi přijdete podívat.