Den Země

Planeta Země slaví svůj svátek a my s dětmi zkoumáme, jak vznikal na planetě život, co je příroda živá a neživá, jak člověk může planetě pomáhat nebo škodit. A věřte, že: „…I když jsme jen malé děti, víme, jak se správně třídí smetí, žlutá, modrá zelená, víme, co to znamená…“ Zapojili jsme se do akce IGELITIÁDA a uklízeli jsme v okolí MŠ a ve středu obce. Mnoho dospěláků by se mohlo od dětí učit.