Malý vodohospodář

Děti zjistily, co jsou to filtry a jak fungují, postavily čistírnu odpadních vod a provedly jednoduchý pokus s filtrací vody. Zároveň si děti připomněly, jak moc je voda pro život důležitá a jak s ní máme šetřit. Moc se nám lekce líbila.