Léčivá pohádka o princezně, která nic neslyšela

Aneb setkání s muzikoterapeutem Zdeňkem Hladíkem
Pohádkový interaktivní koncept, kde s dětmi společně vyprávíme pohádku a pomocí zvuků tvoříme prostředí, děj, jednotlivé postavy apod. Děti tak automaticky a přirozeně vnímají zvuk a dávají ho do souvislostí. Uvědomují si jeho délku, barvu, sílu i výšku, a přiřazují ho různým činnostem. Nakonec při rekapitulaci rozvíjí svou zvukovou paměť.