Naše Země kulatá je… říká se to…

Velký důraz při našem výchovně vzdělávacím procesu klademe na vytváření kladného vztahu dětí k místu, kde žijeme. Myslíme tím kladný vztah k přírodě, ke kamarádům, k dospělákům, k věcem, které vytvořil člověk svou prací, ke zvířatům … Nakreslili jsme si naši planetu a vše, co na ní můžeme vidět, pečovali jsme na zahradě o rostlinky – vyplevali jsme si záhon s mátou a libečkem, zasázeli jsme kytičky, naseli jsme bazalku, zkoumali jsme barvy, které nám příroda nabízí, pracovali jsme s hlínou.