Oslavy MDD

Svátek dětí nejde slavit jinak, než splnit dětem všechna přání a celý den si hrát a soutěžit :-). Tentokrát jsme každá třída slavila jinak. Velké děti se vydaly na ZŠ Bří čapků, kde soutěže připravili starší kamarádi pod vedením p. učitelek. Po celé tělocvičně děti ve dvojicích plnily úkoly a nechávaly si do kartičky zapsat, co již mají splněné. Za vyplněnou kartičku každý dostal krásné drobné dárečky. Cestou zpět jsme se zastavili na zmrzlině - všechny zmrzliny darovala paní Kachlíková sponzorským darem . DĚKUJEME. no a zpátky do MŠ jsme si to vyšlápli pěšky. Malé děti oslavovaly v MŠ a na hřišti u školy - nejprve plnily bojovku, pak našly poklad a krom malých odměn , které si nesly domů si pochutnaly na nanuku. Tak milé děti, přejeme Vám, aby ten úsměv na vaší tváři byl vždy a pořád tak rozzářený, jako dnes.