Besídka velkých dětí
Letos si děti připravily pod vedením svých učitelek dramatizaci „Nezbedné pohádky“. Předvedli ji nejprve místním seniorům a následně i svým rodičům. A protože …“Vánoce, vánoce přicházejí…“, těšíme se na vánoční prázdniny a na spoustu dalších krásných pohádek.