Ukončení projektu MÁME RÁDI ČESKO. Celoroční projekt, na kterém spolupracovala celá SULIHARA, se ukončil ve spolupráci se studenty a kantory Gymnázia a střední odborné školy v Úpici. Studenti nám nejprve sehráli Pošťáckou pohádku od Karla Čapka a poté nachystali stanoviště, po kterých si skupinky dětí ze školek procházeli a soutěžily a opakovaly získané dovednosti a poznatky. Opakovalo se toho mnoho, jen malý příklad: kresba vlajky ČR, známí sportovci a úspěšné sporty v ČR, české pohádky, zvířata chovaná pro užitek, "pekli" se české buchty... Děkujeme studentům za pomoc při organizaci, vzornou přípravu a pěkný přístup k malým dětem.