V tomto týdnu jsme zacílili na barvičky. Naším cílem bylo naučit děti poznat a pojmenovat barvy. Mladší děti základní a starší i odstíny. Každý den jsme se i do dané barvy, kterou jsme nejvíce zkoumaly i oblékli. Některým dětem se dařilo vše zvládnout a již si bez potíží pamatují i pojmenují, jiné děti ale potřebují další procvičování. V tom nám mohou pomáhat rodiče, prosím, procvičujte s dětmi v průběhu odpoledne i víkendů vše, co čtete na našich informačních nástěnkách. Víme všichni dobře, že „OPAKOVÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI“.