Plavání

Na tento kurz se děti obzvlášť těšily. Je velmi znát, že léto děti prožily u vody v bazénech, a tak strach z vody jsme u nikoho vůbec nezaznamenali. Naopak, většina dětí už splývá pod vodou, potápí se a tak věříme, že v průběhu kurzu zaznamenáme i další pokroky.