Distanční vzdělávání předškoláků

Již tři týdny je školka prázdná a předškolní děti se distančně vzdělávají ve svých domovech. Je to těžká a nová zkušenost pro nás všechny. Věřím, že zadané úkoly ale dětem i rodičům přináší zábavu společně s poznáním. Co jsme prozatím stihli? Procházky do přírody s poznáváním okolí a pozorováním změn v přírodě, vyrábět „Smrťačku“ a vítat jaro. Vyzdobit školku do „jarního kabátku“, malovat i hledat kamínky, účastnit se „ponožkové výzvy“, pomáhat maminkám v domácnosti, vyrobit si masky, spoustu pracovních listů, výtvarné aktivity, obrázkové čtení, vytváření rýmů, procvičování řečových dovedností při práci s pohádkami, procvičování prostorových vztahů, opakování geometrických tvarů, čísel a orientaci v číselné řadě, chystat dekorace na Velikonoce, distančně zvládáme i Maxíka, angličtinu i flétničky. Andrejka převzala cenu za vítězství ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ za loňský rok. Máme velkou radost ze zpětné vazby od rodičů. Děkujeme za spolupráci. Přejeme hodně sil do dalších náročných dnů a spoustu neopakovatelných zážitků, které díky pandemii doma zažíváte.