Zájmové kroužky

Aktivita zájmových kroužků byla ukončena. Děti pracovaly celkem aktivně, ty děti, které byly nejpilnější a pracovaly i doma, dosahovaly nezanedbatelných výsledků. Odměnou všem byly drobné odměny.