Hudebně-pohádkový workshop s panem Zdeňkem Hladíkem

Každý z interaktivních workshopů využívá muzikoterapeutických prvků a je spjat s pohádkovým příběhem. Aktivity kladly důraz na propojení obou mozkových hemisfér, koordinaci, orientaci v čase, rozvoj abstraktního myšlení dítěte a celkový harmonický rozvoj jednotlivce i jeho spolupráci a socializaci v kolektivu. Děti se v žádném případě nedělil na "hudebně nadané a nenadané." Jejich hlavním pocitem při workshopu bylo nadšeně zkoumat a objevovat. Hudební nástroje určené pro muzikoterapii svým zvukem upoutaly pozornost dětí. Děti viděly, slyšely i vyzkoušely hru na různé typy nástrojů z různých zemí z celého světa.