Malý energetik

Zjistili jsme, jaké jsou druhy elektráren a zdroje elektřiny, děti postavily elektrárnu, sloupy vysokého napětí a propojily dráty od turbíny v elektrárně až do trafostanice v ulici a z ní do domů, kde si nakonec rozsvítily žárovky.