Suchovršické slavnosti

V sobotu 8.6.2024 se svátek dětí v obci slavil na Suchovršických slanostech. Děti si se svými paní učitelkami natrénovaly krátké vystoupení ve stylu – permoníci, trpaslíci a skřítkové a to proto, že v tento den byla zpřístupněna opět po několika letech Suchovršická Zlatá jáma. Vystoupení potěšilo přítomné diváky, následovalo vyhlášení výtvarné soutěže „Bílé Suchovršice“ a paní starostka rozdala účastníkům drobné dárečky. Pak již došlo na samotnou oslavu svátku dětí. Každý si prošel 12 stanovišť a celé rodiny si tak užily společné odpoledne na hřišti a zahradě u MŠ.