Dýňový týden

Další prožitkový týden byl zaměřený tematicky a jeho cílem bylo naučit děti radovat se z dosažených výsledků, spolupracovat s ostatními a dokázat si zhodnotit své chování. A co jsme stihli? Nebylo toho zrovna málo: hry s barvou, výrobu dýňového strašidla, dlabání různých dýňových lampiček, sportování s dýněmi: závody dvojic, závody družstev, posilování svalů na rukou, řešili jsme rébusy při hře: „Plotovka“ – úkoly si mohly děti odpoledne zopakovat i s rodiči.