Mateřská škola Suchovršice

Školka v krásném prostředí

Mateřská škola se nachází v blízkosti hlavní silnice, která spojuje města Úpice a Trutnov. Budova MŠ je zasazena do krásného přírodního prostředí. S dětmi využíváme nejen velmi dobře vybavenou zahradu a hřiště, ale jsme v bezprostřední blízkosti a v kontaktu s přírodou. Chodíme do lesů, na louky, k řece, pozorujeme práce na polích. Úzce spolupracujeme s rodinou, pořádáme akce, kde se společně setkáváme: tvořivé dílny, víkendové výlety do přírody, po dohodě i prodloužené víkendy na horách, sportovní odpoledne, veřejná vystoupení, společná divadelní představení.

 

Školka je dvoutřídní

Třída předškoláků a třída mladších dětí

Třída předškoláků je zpravidla homogenní, jsou zde zařazeny děti 5 – 6 leté. Třída mladších dětí je heterogenní, zde jsou smíšené věkové skupiny dětí od 2 – 4,5 let. Vybavení tříd je přizpůsobeno věkovým zvláštnostem dětí. V budově máme k dispozici i prostornou tělocvičnu, kterou často využíváme.

Od září 2020 vzdělávají děti 4 kvalifikované učitelky

Vystudovaný logopedický kurz

Logopedický kurz mají vystudovaný 2 učitelky a pracují jako preventistky logopedických vad. Dětem, které mají opožděný vývoj řeči, dávají doporučení na odbornou logopedickou péči. Úzce spolupracujeme s SPC Trutnov. Jsme zapojeni do Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání.“ Šablony III- Zvýšení kvality výuky v MŠ, který nám umožnil vybavit školku interaktivní tabulí a tím zařazovat do výuky i moderní trendy jako je digitální technologie. Dále spolupracujeme s Malou technickou univerzitou a intenzivně se zaměřujeme na rozvoj polytechnického vzdělávání dětí. Cíleně vedeme děti k dostatečné míře přirozeného pohybu, jsme zapojeni projektu „Cvičíme se zvířátky".

 

Školní vzdělávací program

Prožitkové učení

Školní vzdělávací program vychází z RVP pro předškolní vzdělávání a je přizpůsoben podmínkám školy. Často využíváme metody pozorování, pokusu a omylu, prožitkového učení, aby děti na základě svých zkušeností získaly co nejvíce poznatků. Důraz klademe na nácvik samostatnosti v sebeobsluze, na komunikaci, dostatek pohybu, vedeme je k toleranci a odpovědnosti za své činy.

Stravování

dle nejmodernějších trendů

Dětem je podávána pestrá, vyvážená a plnohodnotná strava odpovídající biologickým potřebám vyvíjejícího se dětského organismu. Děti mají velmi bohatou nabídku ovoce a zeleniny, pitný režim.

 

Rodina

Společné akce

Úzce spolupracujeme s rodinou, pořádáme akce, kde se společně setkáváme: tvořivé dílny, víkendové výlety do přírody, po dohodě i prodloužené víkendy na horách, sportovní odpoledne, veřejná vystoupení, společná divadelní představení.