„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, přejeme vám…“

První týden po prázdninách byly děti plné dojmů a zážitků, a tak jsme hodně procvičovali řečové dovednosti. Hodně se vyprávělo, popisovali jsme obrázky, zpívali jsme i trénovali správnou artikulaci při recitaci říkadel. Velké děti prostřednictvím kresby prozradily, jaké měly doma překvapení pod stromečkem. Obě třídy si vyprávěly příběh o třech králích, kteří se vydali do města Betléma obdarovat Ježíška