Rozvoj jemné a hrubé motoriky

Někdy se zdá, že naší učitelské řeči rodiče nerozumí, a tak se pokusím vysvětlit, co je jemná a hrubá motorika dětí. V podstatě je to velmi jednoduché. Jemná motorika je vše, co je spojené s prací rukou, především prstů. Děti v předškolním věku dělají velké pokroky a zvládnou: špetkovitý úchop, manipulaci s drobným materiálem, lepení, stříhání, trhání papíru, skládání papíru, probíhají zácviky správného držení tužky… Toto všechno nevědomky děti procvičují při tvoření, ale i při běžných hrách. Hrubá motorika se naopak týká pohybu celého těla a překonávání překážek. Tu nevědomky nejlépe trénujeme při sportování, pohybových hrách, a především při pobytech venku. Sem patří přelézání a podlézání překážek, různé skoky, chůze, běh, lezení, plazení, držení rovnováhy … Rozvoj jemné i hrubé motoriky také úzce souvisí s vývojem řeči, což je vědecky dokázané.