Přebírání cen

Slavnostní předávání cen za úspěšnou účast ve výtvarných soutěžích s děti náležitě užily. Ještě jednou blahopřejeme:)