Bramborový týden

Tento týden děti poznávají zeleninu a zkoumají její význam pro naše zdraví, vzhled a její využití. Brambory nám napomohly při cvičení, při překážkové dráze, při tvoření – bramborová tiskátka nám pomohla vytvořit barevné listí v podzimních barvách. Také jsme počítali, tvořili skupiny, porovnávali velikosti a naučili se nové říkadlo i písničku: „Brambory, brambory, to je strava naše, jednou jsou jen na loupačku, jindy je z nich kaše. Brambory, brambory, to je naše strava, kdo se hodně napracoval, ten si dvakrát dává…“