Tři králové

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, přejeme vám …“ Příběh o putování tří králů Kašpara, Melichara a Baltazara za betlémskou hvězdou a Ježíškem, kterému nesli dary jsme si s dětmi přiblížili první týden v lednu.