Březnové momentky

V tomto měsíci jsme nezaháleli a tvořili jarní výzdobu školky, věnovali jsme se požární prevenci v programu Hasík, zkoumali jsme, co potřebují rostlinky k životu a udělali jsme si jednoduché pokusy, vypravili jsme se na taneční akademii do divadla A. Jiráska, chodili na procházky a povídali jsme si hlavně o domácích zvířatech a mláďatech.