130 let SDH v obci

U příležitosti oslav výročí místních hasičů jsme se jako mateřská škola podíleli na odpoledním programu. Děti na oslavách vystoupily se svým tanečním vystoupením a zároveň si odpoledne užily s kamarády, i s rodiči. Program byl zakončen soutěžemi pro děti. Děti si procházely jednotlivá stanoviště a sbíraly body pro závěrečnou odměnu. Děkujeme rodičům za spolupráci a za účast na akci. Celému sboru dobrovolných hasičů v Suchovršicích přejeme do další činnosti spoustu sil a spoustu nových nadšených členů, na které bude spolehnutí.