Režim dne v naší MŠ:

Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného ŠVP v následujícím rámcovém denním režimu:

I. třída – MEDVÍDCI – mladší děti: 2 – 5 let

6.30 – 8.55 – ranní spontánní hry dle vlastního výběru dětí /konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, pohybové chvilky, jazykové chvilky, sluchové hry, ranní svačina
8.45 – 9.15 – didaktické činnosti, smyslové hry, zájmové hry zaměřené na oblasti: biologická oblast/dítě a jeho tělo/,interpersonální oblast/dítě a ten druhý/,sociálně-kulturní oblast/dítě a společnost/,environmentální oblast/dítě a svět/,psychologická oblast/dítě a psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle/, volné hry dětí
9.15 – 11.15 – pobyt venku
11.15 – 14.00 – oběd, odpočinek, pohádka, spánek – děti s kratší potřebou spánku hry u stolečků: stavebnice, didaktické hry, individuální práce s učitelkou, kreslení…
14.00 – 16.00 – vstáváme, sebe obslužné činnosti, odpolední svačina, odpolední didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, spontánní hry do rozchodu dětí

II. třída – PŘEDŠKOLÁCI – starší děti: 5 – 7 let

6.30 – 7.00 – děti se scházejí v I. třídě
7.00 – 9.00 – ranní hry dle vlastního výběru dětí /konstruktivní stavebnice, mozaiky, námětové hry v zájmových koutcích, dřevěné kostky, kreslení/, tvoření, ranní cvičení, smyslové hry, jazykové chvilky, ranní svačina, hygiena
9.00 – 9.45 – didakticky cílené činnosti zaměřené na tyto oblasti: biologická oblast/dítě a jeho tělo/,interpersonální oblast/dítě a ten druhý/,sociálně-kulturní oblast/dítě a společnost/,environmentální oblast/dítě a svět/,psychologická oblast/dítě a psychika: jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie, sebepojetí, city, vůle/, spontánní hry dětí
9.45 – 11.45 – pobyt venku
11.45 – 15.00 – oběd, relaxace, odpočinek, pohádka, nespavé aktivity, hygiena, odpolední svačina, zájmové činnosti, možnost zařazení didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, smyslové hry, jazykové chvilky
15.00 – 16.00 – odpolední hry do rozchodu dětí společně s dětmi v I. třídě

Stanovený denní řád může být upraven dle aktuální situace (akce, exkurze, výlety, divadla).