Platby v mateřské škole

Školné i stravné se hradí bezhotovostním převodem Kč, vždy na měsíc dopředu. Nejlépe zadat trvalý příkaz nejpozději k 25. dni v měsíci předchozím.

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy
cmelda_02

Úplata za předškolní vzdělávání

300měsíc

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty.
    Děti s odkladem školní docházky také školné neplatí.

Úplata za školní stravování dětí

Celodenní stravné

35den

Záloha na měsíc
750 Kč

Dvouleté děti až předškoláci

Dopolední stravné

28den

Záloha na měsíc
600 Kč

Dvouleté děti až předškoláci

Celodenní stravné

39den

Záloha na měsíc
800 Kč

Děti s odkladem školní docházky

Dopolední stravné

32den

Záloha na měsíc
650 Kč

Děti s odkladem školní docházky

Cizí
strávníci

55den

Záloha na měsíc
1150 Kč

Zaměstnanci MŠ

20den

Záloha na měsíc
400 Kč