Platby v mateřské škole

Školné i stravné se hradí bezhotovostním převodem Kč, vždy na měsíc dopředu. Nejlépe zadat trvalý příkaz nejpozději k 25. dni v měsíci předchozím.

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování jsou platby, které jsou pro rodiče povinné, jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy
cmelda_02

Úplata za předškolní vzdělávání

500měsíc

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bez úplaty.
    Děti s odkladem školní docházky také školné neplatí.

Úplata za školní stravování