Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

Suchovršická Smrťačka
18. 3. 2024
Ponožkový den
25. 3. 2024
Suchovršická Smrťačka
18. 3. 2024
Ponožkový den
25. 3. 2024

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

na školní rok 2024 / 2025 do mateřské školy v Suchovršicích
6. 5. a 7. 5. 2024: 14,30–16,00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ

Děti budou přijímány na základě předem stanovených kritérií. Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte budou vyvěšeny pod registračním číslem na budově školy po dobu 15 dnů a na webových stránkách www.ms-suchovrsice.cz

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozesíláme. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně.

S sebou k zápisu přineste:
Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem. Žádost si stáhněte na stránkách MŠ nebo vyzvedněte přímo v mateřské škole.
– Rodný list a očkovací průkaz dítěte
– Občanský průkaz

V Suchovršicích, dne 14. 3. 2024
Kultová Dana, ředitelka MŠ