Harry Potter v naší školce? Proč ne.
21. 4. 2024
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
28. 4. 2024
Harry Potter v naší školce? Proč ne.
21. 4. 2024
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 
28. 4. 2024

Planeta Země slaví svůj svátek a my s dětmi zkoumáme, jak vznikal na planetě život, co je příroda živá a neživá, jak člověk může planetě pomáhat nebo škodit. A věřte, že: „… I když jsme jen malé děti, víme, jak se správně třídí smetí, žlutá, modrá zelená, víme, co to znamená…“ Zapojili jsme se do akce IGELITIÁDA a uklízeli jsme v okolí MŠ a ve středu obce. Mnoho dospěláků by se mohlo od dětí učit. / foto