Ukončení projektu Máme rádi Česko

Suchovršické slavnosti
10. 6. 2019
Svět nekončí zavrátky, cvičíme se zvířátky
29. 6. 2019
Suchovršické slavnosti
10. 6. 2019
Svět nekončí zavrátky, cvičíme se zvířátky
29. 6. 2019

Ukončení projektu Máme rádi Česko

Celoroční projekt, který finančně podpořil Svazek obcí Jestřebí hory částkou 4000 Kč, a na kterém spolupracovala celá SULIHARA se ukončil ve spolupráci se studenty a kantory Gymnázia a střední odborné školy v Úpici. Studenti nám nejprve sehráli Pošťáckou pohádku od Karla Čapka a poté nachystali stanoviště, po kterých si skupinky dětí ze školek  procházeli a soutěžily a opakovaly získané dovednosti a poznatky. Opakovalo se toho mnoho, jen malý příklad: kresba vlajky ČR, známí sportovci a úspěšné sporty v ČR, české pohádky, zvířata chovaná pro užitek, „pekli“ se české buchty… Děkujeme studentům za pomoc při organizaci, vzornou přípravu a pěkný přístup k malým dětem a Svazku obcí Jestřebí hory za finanční podporu. / foto