Třídní schůzka pro rodiče předškoláků

Informace pro účastníky plaveckého kurzu
29. 8. 2020
První týden ve školce
8. 9. 2020
Informace pro účastníky plaveckého kurzu
29. 8. 2020
První týden ve školce
8. 9. 2020

Třídní schůzka pro rodiče předškoláků

Čtvrtek 3. září 2020 od 15 hodin

Program:

  • seznámení s učitelkami
  • opatření, která školka zavádí kvůli prevenci šíření viru covid 19 – školní řád + ŠVP
  • co znamená povinné předškolní vzdělávání, distanční výuka v případě nucené karantény
  • školní zralost
  • seznámení s plánovanými akcemi 
  • kroužky
  • způsob hrazení poplatků, omlouvání dětí