Malý vodohospodář
15. 11. 2021
Sférické kino
27. 11. 2021

Zjistili jsme, jaké jsou druhy elektráren a zdroje elektřiny, děti postavily elektrárnu, sloupy vysokého napětí a propojily dráty od turbíny v elektrárně až do trafostanice v ulici a z ní do domů, kde si nakonec rozsvítily žárovky. / foto