Už Martin na bílém koni…
14. 11. 2021
Malý energetik
22. 11. 2021

Děti zjistily, co jsou to filtry a jak fungují, postavily čistírnu odpadních vod a provedly jednoduchý pokus s filtrací vody. Zároveň si děti připomněly, jak moc je voda pro život důležitá a jak s ní máme šetřit. Moc se nám lekce líbila. / foto