Jablíčkový týden
Jablíčkový týden
19. 10. 2020
Kovidu to osladíme
Kovidu to osladíme
6. 11. 2020
Jablíčkový týden
Jablíčkový týden
19. 10. 2020
Kovidu to osladíme
Kovidu to osladíme
6. 11. 2020

Tento týden děti poznávají zeleninu a zkoumají její význam pro naše zdraví, vzhled a její využití. Brambory nám napomohly při cvičení, při překážkové dráze, při tvoření – bramborová tiskátka nám pomohla vytvořit barevné listí v podzimních barvách. Také jsme počítali, tvořili skupiny, porovnávali velikosti a naučili se nové říkadlo i písničku: „Brambory, brambory, to je strava naše, jednou jsou jen na loupačku, jindy je z nich kaše. Brambory, brambory, to je naše strava, kdo se hodně napracoval, ten si dvakrát dává…“ / foto