Keramika
Keramika
16. 10. 2021
Malý inženýr
Malý inženýr
19. 10. 2021

Při kroužku keramiky děti nejen objevují nová slovíčka, ale především se učí porozumět cizímu jazyku. Prostřednictvím her postupně získají schopnost rozumět mluvenému slovu v anglickém jazyce. Samy děti pak zvládnou velkou slovní zásobu a dokáží používat základní fráze používané v angličtině. / foto