Prostě žába
13. 10. 2021
Angličtina hrou
Angličtina hrou
16. 10. 2021

Jako každý rok, kroužek keramiky se i v letošním roce těší obrovskému zájmu. Děti si procvičují jemnou motoriku, rozvíjejí fantazii a učí se naslouchat mluvenému slovu dospěláka. / foto