Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Únorové momentky
4. 3. 2023
Hola, hola, škola volá…
14. 3. 2023
Únorové momentky
4. 3. 2023
Hola, hola, škola volá…
14. 3. 2023

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 

na školní rok 2023 / 2024 do mateřské školy v Suchovršicích
 10. 5. 2023: 14.00–16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ

Celkem nabízíme 10 volných míst pro děti starší tří let.
Děti dvouleté nemají právní nárok na přijetí do MŠ, v případě, že bude volná kapacita a budou dvouleté děti přijaté, je ředitelka MŠ povinná ponížit počet přijatých dětí, a to za každé dvouleté dítě o 2 děti. Příklad: přijmeme 1 dvouleté dítě, počet volných míst se snižuje na 8, přijmeme 3 dvouleté děti, počet volných míst se snižuje na pouhá 4 místa.

Děti budou přijímány na základě předem stanovených kritérií. Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo.

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte budou vyvěšeny pod registračním číslem na budově školy a na webových stránkách www.ms-suchovrsice.cz.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozesíláme. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně.

S sebou k zápisu přineste:                                                                                          

Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem. Žádost si stáhněte zde, nebo vyzvedněte přímo v mateřské škole.
– Rodný list a očkovací průkaz dítěte
– Občanský průkaz

V Suchovršicích, dne 20. 2. 2023

Kultová Dana, ředitelka MŠ