Únorové vycházky
4. 3. 2023
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
5. 3. 2023
Únorové vycházky
4. 3. 2023
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
5. 3. 2023

V únoru jsme měli zacíleno na geometrické tvary, čísla, tvoření skupin, porovnávání velikostí, začali jsme zkoumat čtvero roční období a jejich hlavní znaky. Dále procvičujeme správnou techniku stříhání, lepení i kresbu. Nezapomínáme ani na sportování, soutěžíme i závodíme v různých disciplínách. / foto