Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Distanční vzdělávání předškoláků
Distanční vzdělávání předškoláků
24. 3. 2021
Střípky z dubnové distanční výuky
Střípky z dubnové distanční výuky
9. 4. 2021
Distanční vzdělávání předškoláků
Distanční vzdělávání předškoláků
24. 3. 2021
Střípky z dubnové distanční výuky
Střípky z dubnové distanční výuky
9. 4. 2021

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2021 / 2022 do mateřské školy v Suchovršicích

3. – 14. května 2021

Z důvodu vážné epidemiologické situace bez osobního kontaktu, pouze elektronickou cestou. 


Pro zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy potřebujete na adresu MŠ zaslat tyto dokumenty:

  • vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – možnost stáhnout na stránkách MŠ: www.ms-suchovrsice.cz
  • kopie rodného listu dítěte
  • kopie očkovacího průkazu dítěte (očkování je podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví, tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)

Jak žádost + přílohy do MŠ zaslat:

  • uznávanou datovou sítí do datové schránky MŠ: rqgvns5. (Dokumenty podepište a oskenujte). Není nutný elektronický podpis.
  • e-mailem na adresu: d.kultova@ms-suchovrsice.cz (Pozor, touto cestou musí být dokumenty podepsané elektronickým podpisem)
  • poštou na adresu MŠ: Dana Kultová, Mateřská škola Suchovršice, Suchovršice 122, 54232 Úpice. Dopis označte nápisem „ZÁPIS“
  • vhozením obálky do poštovní schránky přímo na budově školy. Opět označte nápisem „ZÁPIS“
  • osobní podání – pouze po předchozí telefonické domluvě na telefonním čísle 739084718 (v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy) 

Celkem nabízíme 12 volných míst. 

Děti budou přijímány na základě předem stanovených kritérií. Po přijetí žádosti a kontrole všech dokumentů bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Přidělené registrační číslo vám bude zasláno SMS zprávou nebo e-mailem. 

Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte budou vyvěšeny pod registračním číslem na budově školy a na webových stránkách www.ms-suchovrsice.cz. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozesíláme. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně.

V Suchovršicích, dne 22. 3. 2021, Kultová Dana