Střípky z dubnové distanční výuky

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
24. 3. 2021
Kdy se mateřská škola otevře
9. 4. 2021
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
24. 3. 2021
Kdy se mateřská škola otevře
9. 4. 2021

Střípky z dubnové distanční výuky

Děti pilně pozorovaly změny v přírodě, tvořily a procvičovaly jemnou motoriku, pomáhaly rodičům s jednoduchými pracemi. Děti si vyzkoušely i rychlení semínek a zjistily tak, co potřebují rostliny ke svému životu, upekly s maminkou beránka nebo perníčky, barvily vajíčka, podílely se na velikonoční výzdobě svých domovů. Spoustu dětí sportovalo, opakovaly domácí zvířata a mláďata, hledaly a schovávaly kamínky. Je období zápisů do ZŠ, proto jsme procvičili i prostorové vztahy, rozklad slov na slabiky, sluchovou analýzu, číselnou řadu, porovnávání velikostí, tvoření protikladů a rýmů. Děti byly moc pilné, chválíme všechny a pochvalu směřujeme i rodičům, kteří s námi velice pěkně spolupracovali. / foto