Den matek
12. 5. 2024
Den matek
12. 5. 2024

Seznam přijatých dětí od 1. září 2024

Zápis do MŠ byl ukončen a zde jsou k nahlédnutí výsledky výběrového řízení. Kapacita MŠ byla na školní rok 2024/2025 byla naplněna, přijímány byly děti dle předem stanovených kritérií. Další volná místa již nenabízíme.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice, přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

07/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

06/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

12/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

01/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

11/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

04/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

02/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

03/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

05/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

09/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

08/2024 Přijímá se od 1. 9. 2024

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Suchovršice, nepřijala k 1. 9. 2024 děti evidované pod těmito registračními čísly:

14/2024 Nepřijímá se

13/2024 Nepřijímá se

15/2010 Nepřijímá se

10/2024 Nepřijímá se

Vyvěšeno: v Suchovršicích, dne 13. 5. 2024

Kultová Dana, ředitelka MŠ