Smrťačka
3. 4. 2019
Perníková chaloupka
10. 4. 2019
Smrťačka
3. 4. 2019
Perníková chaloupka
10. 4. 2019

Suchovršická „SMRŤAČKA“Tradiční loučení se zimou v letošním roce vyšlo na neděli 7.4.2019. Počasí letos vskutku jarní přilákalo velkou spoustu lidiček. Děti se vystrojily do krojů a ve 14 hodin se ze seřadiště vydal průvod obcí. V čele hasiči s figurínami „Smrťačky – nevěsty a Smrtáka – ženicha“. Za nimi děti ze školky v krojích, dva vozy tažené koňmi, dechová hudba, která hrála po celou cestu všem do kroku a spousta sousedů, obyvatel Suchovršic i přespolních, kteří si přišli popovídat a spolu s námi tu pomyslnou zimu ze vsi vyhnat. Po spálení figurín děti potěšily všechny přítomné pásmem lidových tanečků a říkadel. Následoval program v sále místní restaurace. / foto