Výtvarná soutěž Školka plná dětí
3. 4. 2019
Suchovršická Smrťačka
10. 4. 2019
Výtvarná soutěž Školka plná dětí
3. 4. 2019
Suchovršická Smrťačka
10. 4. 2019

Pozvánka na tradiční Suchovršickou SMRŤAČKU.V neděli 7. 4. 2019 ve 14 hodin začíná průvod obcí. Místní hasiči ponesou v čele průvodu figuríny, pojedou vozy tažené koňmi, hrát bude kapela do kroku, děti ze školky půjdou v krojích a po spálení Smrťačky potěší přítomné diváky pásmem lidových tanečků a říkadel.

Program:
13,45 – 14,00 – řazení   průvodu u dřevěného mostu u Adámků
14,00 – průvod obcí, i letos průvod ozdobí vozy tažené koňmi a doprovodí ho živá dechová hudba
14,40 – spálení „Smrťačky a jejího ženicha“, v případě příznivého počasí vystoupí dětí z MŠ 
14,50 – pohádka o Perníkové chaloupce – hrají místní nadšení ochotníci v suchovršické restauraci  a zatančí děti ze školky
15,30 – kouzelnické vystoupení, kdy děti budou kouzlit společně s Michalem Klausem a některá kouzla se dokonce naučí

Vstupné bude dobrovolné
Srdečně Vás zvou pořadatelé: Obec Suchovršice, místní SDH a MŠ.