Slavnostní loučení předškoláků

Sluníčkový týden
Sluníčkový týden
30. 6. 2021
Celá mateřská škola
Pár slov na konec školního roku
5. 7. 2021
Sluníčkový týden
Sluníčkový týden
30. 6. 2021
Celá mateřská škola
Pár slov na konec školního roku
5. 7. 2021

Slavnostní loučení předškoláků

Čas rychle plyne a z našich bývalých dvouleťáčků se staly krásné slečny a hezcí chlapci, kteří jsou připraveni na další životně důležitý krok, a to na vstup do základní školy. Všechny děti se se školkou rozloučily nejprve důstojně a na besídce předvedly rodičům, co všechno umí, shlédli jsme prezentaci, jak šel čas ve školce v době jejich docházky. Školka předala dárečky a popřála šťastnou cestu za poznáním do školy, děti s rodiči zaměstnancům předaly krásné dárky – moc děkujeme :-). Následovalo několik překvapení pro děti: 1. autobusem do loutkového divadla v Úpici na krásnou pohádku a prohlídka zákulisí divadla, 2. jízda na koňském povozu do Havlovic na zmrzlinu a zpět do Suchovršic, 3. soutěže s rodiči na hřišti u MŠ a opékání vuřtů, 4. tvoření – zdobení vlastního polštářku fixami na textil, stezka odvahy a řešení tajenky, 5. hygiena a nocování ve školce. Všechny děti moc chválíme za statečnost a nadšení. A ještě jednou naše přání: mějte v základních školách spoustu kamarádů, hodnou paní učitelku, hodně se naučte, pomáhejte jeden druhému a moc nás potěší, když se za námi přijdete podívat. / foto 1 / foto 2