Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
27. 12. 2020
My tři králové
My tři králové…
9. 1. 2021
Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
27. 12. 2020
My tři králové
My tři králové…
9. 1. 2021

Provoz naší školky v lednu 2021

v době celostátní pandemie koronaviru

Vážení rodiče, vítejte na stránkách MŠ v novém kalendářním roce. Přejeme Vám všem, ať je rok 2021 klidný a pohodový. Všem ať slouží zdraví a starostí ať máte co nejméně. Radujte se i z maličkostí, protože zdánlivě malé radosti se mohou časem proměnit ve velké věci.

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 nás vede k pokračování v dodržování přísných  bezpečnostních opatření, abychom mohli ochránit zdraví nás všech. Žádáme tímto rodiče o součinnost :

  • Nadále platí pravidlo 3R: ruce x rozestupy x rouška.
  • Vstup do budovy pouze v roušce a roušku mít nasazenou po celou dobu pobytu ve společných prostorách v MŠ. Použijte připravenou desinfekci na ruce. V budově se prosím zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Dětem bude nadále měřena teplota.
  • Hlaste učitelkám všechny změny zdravotního stavu dětí.
  • Nevoďte do MŠ děti nachlazené, apatické, s potížemi s dýcháním ani s průjmem.
  • Pokud se změní zdravotní stav dítěte v průběhu dne, budeme vás neprodleně kontaktovat a vyžadovat co nejrychlejší vyzvednutí dítěte.
  • Nadále platí, že děti mají ve svých věcech připravené 2 roušky v pytlíku, pro případ potřeby.
  • Máte-li koronavirus v rodině, jste povinní dodržovat karanténu a absolvovat testování dle pokynů hygienické stanice, včetně dětí.

Prosím, nezatajujte nám informace, pokud se vyskytla nákaza u vás v rodinách, informujte nás o této skutečnosti SMS zprávou, nebo telefonicky.