Vánoční tvoření
Vánoční tvoření
27. 12. 2020
My tři králové
My tři králové…
9. 1. 2021

Provoz naší školky v lednu 2021

v době celostátní pandemie koronaviru

Vážení rodiče, vítejte na stránkách MŠ v novém kalendářním roce. Přejeme Vám všem, ať je rok 2021 klidný a pohodový. Všem ať slouží zdraví a starostí ať máte co nejméně. Radujte se i z maličkostí, protože zdánlivě malé radosti se mohou časem proměnit ve velké věci.

Nouzový stav v České republice, vyhlášený kvůli pandemii koronaviru SARS-CoV-2 nás vede k pokračování v dodržování přísných  bezpečnostních opatření, abychom mohli ochránit zdraví nás všech. Žádáme tímto rodiče o součinnost :

  • Nadále platí pravidlo 3R: ruce x rozestupy x rouška.
  • Vstup do budovy pouze v roušce a roušku mít nasazenou po celou dobu pobytu ve společných prostorách v MŠ. Použijte připravenou desinfekci na ruce. V budově se prosím zdržuje pouze po dobu nezbytně nutnou.
  • Dětem bude nadále měřena teplota.
  • Hlaste učitelkám všechny změny zdravotního stavu dětí.
  • Nevoďte do MŠ děti nachlazené, apatické, s potížemi s dýcháním ani s průjmem.
  • Pokud se změní zdravotní stav dítěte v průběhu dne, budeme vás neprodleně kontaktovat a vyžadovat co nejrychlejší vyzvednutí dítěte.
  • Nadále platí, že děti mají ve svých věcech připravené 2 roušky v pytlíku, pro případ potřeby.
  • Máte-li koronavirus v rodině, jste povinní dodržovat karanténu a absolvovat testování dle pokynů hygienické stanice, včetně dětí.

Prosím, nezatajujte nám informace, pokud se vyskytla nákaza u vás v rodinách, informujte nás o této skutečnosti SMS zprávou, nebo telefonicky.