Provoz v pandemii
Provoz naší školky v lednu 2021
4. 1. 2021
První sněhová nadílka
9. 1. 2021
Provoz v pandemii
Provoz naší školky v lednu 2021
4. 1. 2021
První sněhová nadílka
9. 1. 2021

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví, přejeme vám …“

První týden po prázdninách byly děti plné dojmů a zážitků, a tak jsme hodně procvičovali řečové dovednosti. Hodně se vyprávělo, popisovali jsme obrázky, zpívali jsme i trénovali správnou artikulaci při recitaci říkadel. Velké děti prostřednictvím kresby prozradily, jaké měly doma překvapení pod stromečkem. Obě třídy si vyprávěly příběh o třech králích, kteří se vydali do města Betléma obdarovat Ježíška. / foto