Oslava MDD
Oslava MDD
1. 6. 2021
Praktikantky ve školce
Praktikantky ve školce
7. 6. 2021
Oslava MDD
Oslava MDD
1. 6. 2021
Praktikantky ve školce
Praktikantky ve školce
7. 6. 2021

V rámci projektu číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017004

Šablony III – Zvýšení kvality výuky v MŠ Suchovršice, jsme do MŠ pořídili interaktivní tabuli. Cílem pořízení interaktivní tabule je zlepšit a obohatit kvalitu vzdělávání dětí moderním způsobem, přispění k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků při využívání moderních digitálních technologií ve výuce, a to v návaznosti na současný trend, zavádění digitálních technologií do MŠ. Děti i učitelky byly odborně proškoleny a nyní se těšíme, jak tabuli postupně začneme zavádět do praxe. / foto