Zpřísněná protiepidemická opatření

Malý projektant
Malý projektant
26. 10. 2021
Stavitel mostů
Stavitel mostů
3. 11. 2021

Zpřísněná protiepidemická opatření

Od pondělí 25. 10. 2021 platí zpřísněná protiepidemická opatření

  • vstup do budovy pouze s respirátorem
  • poctivě si desinfikejme ruce
  • dodržujme pravidlo 3r: respirátor, desinfikované ruce a dostatečné rozestupy
  • do mš nebudou přijímány děti s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma)
  • v případě, že zjistíme některé příznaky onemocnění v průběhu dne, budeme vás kontaktovat a vyžadovat neprodlené vyzvednutí dětí z kolektivu

Vysoký výskyt respiračních onemocnění

  • onemocnění horních cest dýchacích nemusí doprovázet zvýšená tělesná teplota ani horečka
  • pokud se u dítěte projevují příznaky respiračního onemocnění, nebude do kolektivu přijato
  • zpět do kolektivu přijmeme děti zcela doléčené