Zpřísněná protiepidemická opatření

Malý projektant
Malý projektant
26. 10. 2021
Stavitel mostů
Stavitel mostů
3. 11. 2021
Malý projektant
Malý projektant
26. 10. 2021
Stavitel mostů
Stavitel mostů
3. 11. 2021

Zpřísněná protiepidemická opatření

Od pondělí 25. 10. 2021 platí zpřísněná protiepidemická opatření

  • vstup do budovy pouze s respirátorem
  • poctivě si desinfikejme ruce
  • dodržujme pravidlo 3r: respirátor, desinfikované ruce a dostatečné rozestupy
  • do mš nebudou přijímány děti s příznaky respiračního onemocnění (kašel, rýma)
  • v případě, že zjistíme některé příznaky onemocnění v průběhu dne, budeme vás kontaktovat a vyžadovat neprodlené vyzvednutí dětí z kolektivu

Vysoký výskyt respiračních onemocnění

  • onemocnění horních cest dýchacích nemusí doprovázet zvýšená tělesná teplota ani horečka
  • pokud se u dítěte projevují příznaky respiračního onemocnění, nebude do kolektivu přijato
  • zpět do kolektivu přijmeme děti zcela doléčené