Světový den Downova syndromu
21. 3. 2022
Březnové momentky
27. 3. 2022
Světový den Downova syndromu
21. 3. 2022
Březnové momentky
27. 3. 2022

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022 / 2023 do mateřské školy v Suchovršicích

2. 5. 2022: 12.00 – 16.00 hodin v zasedací místnosti OÚ
3. 5. 2022: 14.30 – 16.00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ

Celkem nabízíme 12 volných míst. Děti budou přijímány na základě předem stanovených kritérií. Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo. Výsledky rozhodnutí o přijetí dítěte budou vyvěšeny pod registračním číslem na budově školy a na webových stránkách www.ms-suchovrsice.cz.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozesíláme. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno doporučeně.

S sebou k zápisu přineste:
– Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem. Žádost si stáhněte na stránkách MŠ, nebo vyzvedněte přímo v mateřské škole.
– Rodný list a očkovací průkaz dítěte.

V Suchovršicích, dne 22. 3. 2021

Kultová Dana