Požární ochrana
Požární ochrana očima dětí
9. 5. 2023
Rozesmátý svět
Rozesmátý svět
13. 5. 2023
Požární ochrana
Požární ochrana očima dětí
9. 5. 2023
Rozesmátý svět
Rozesmátý svět
13. 5. 2023

K předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024 si podalo žádost 18 žadatelů. Volných míst školka nabízela pouze 10 a proto ředitelka rozhodla o přijetí dětí dle předem daných kritérií, díky kterým byly dětem podle pravidel přidělené body. (viz tabulka). Rozhodoval tak počet získaných bodů. Ve směs se nám podařilo přijmout všechny děti, které splnily podmínku narození do 31. 8. 2020, takže všem, kteří k 31. 8. 2023 dovrší 3 roky bylo vyhověno. Seznam kritérií, výsledky přijímacího řízení.